ਸਾਧ

ss1

ਸਾਧ

ਬੜੇ ਸਾੲੀ ਬਾਬੇ ਵੱਧ ਗੲੇ ੲੇਥੇ

ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਕਿਬ ਘੱਟ ਗੲੇ ੲੇਥੇ
ਸਾਧ ਪਖੰਡੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਘੁੰਮਦੇ
ਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪੈਰ ਨੇ ਚੁੰਮਦੇ
ਜਿਸਨੂੰ ਕੋੲੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਾਜ ੲੇ
ਬਣ ਬਾਬਾ ਖੋਲੇ ਸਭ ਦੇ ਰਾਜ ੲੇ
ਬਹੁਤ ਨੇ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਸਾਧ
ਬੈਠ ਜਾਦੇ ਨੇ ਸਾਭ ਕੇ ਸਾਜ
ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਮੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੱਬਾ
ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋ ਲੱਭਾ
ਝੂਠੇ ਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਦੇ
ਧਰਮ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਦੇ
ਜਦ ਫਿਰ ੲੇ ਅਾਪਣਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾੳੁਦੇ
ਚੜਤ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਬਾਜ ਨੇ ਅਾੳੁਦੇ
ਚੜਤ ਬੋਦੇਵਾਲੀਆ
9915077153
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *