Sun. Sep 22nd, 2019

ਸਲ੍ਹਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ

ਸਲ੍ਹਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ

ਘਰ ਵਿਚ ਸਲ੍ਹਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਲ੍ਹਾਬ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਪਾਈਪ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਛੱਤ ‘ਤੇ ਢਲਾਨ ਦੀ ਠੀਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸਲ੍ਹਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਅਚਾਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਉਲ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਟਾ ਇਤਆਦਿ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੋ। ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੋ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫਰੈਮ ਸੀਲਬੰਦ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਛੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਓ।
ਘਰ ਵਿਚ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਠੀਕ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੋ। ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ ਰਸੋਈਘਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਫ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਲਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਐਗਜੌਸਟ ਫੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਸੀਪੇਜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਟਰਪੂਰਫ ਕੋਟਸ ਲਗਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਰੂਫ ਕੋਟਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੀਪੇਜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: