ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
September 24, 2020

ਸਰਵਾਇਕਲ ਦਾ ਦਰਦ

ਸਰਵਾਇਕਲ ਦਾ ਦਰਦ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਡੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਵਾਇਕਲ ਪੇਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭੱਜ ਦੋੜ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰਵਾਇਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਮਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦਰਦ ਨਾਲੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਾਇਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਘੰਟੀਆਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਨਾ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠਣਾ, ਝੁਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਵਾਇਕਲ ਪੇਨ ( Cervical pain ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਵਾਇਕਲ ਪੇਨ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੋਢੀਆਂ, ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਾਇਕਲ ਪੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਕੁਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਾਇਕਲ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਡੀ ਕੁੱਝ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਸਰਵਾਇਕਲ ਪੇਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਸਰਵਾਇਕਲ ਵਰਟਿਬਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਣ ਤੋਂ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਡਿਲਾਇਟਿਕ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਨਾਯੁਵਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਿਕ ਸੱਟ ਅਤੇ ਆਸਟਯੋਆਰਥਰਾਇਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਵਾਇਕਲ?
• ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰਣਾ।
• ਸੋਂਦੇ ਸਮਾਂ ਉੱਚੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਤਕਿਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣਾ।
• ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਨਾ।
• ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ।
• ਕਸਰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਗਲਤ ਏਕਸਰਸਾਇਜ
• ਕਿਸੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਟ ਦੇ ਕਾਰਨ।

ਸਰਵਾਇਕਲ ਦੇ ਲੱਛਣ
• ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਣਾ।
• ਗਰਦਨ ਦਾ ਦਰਦ ਮੋਡੇ, ਹੱਥ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਫੈਲਨਾ।
• ਸਿਰ ਦਰਦ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਊਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ।
• ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕੜਨ ਹੋਣਾ।
• ਅਚਾਨਕ ਮੋਡੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਉੱਠਣਾ।
• ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਉਠਦੇ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣਾ।
• ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।

ਸਰਵਾਇਕਲ ਤੋਂ ਬਚਾਵ
• ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਪੋਜਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਵੋ।
• ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਕਿਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
• ਵਜਰਆਸਣ, ਚਕਰਾਸਨ ਅਤੇ ਮਤਸਿਆਸਨ ਵਰਗੀ ਕਸਰਤ ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰੋ।
• ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
• ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
• ਗਰਦਨ ਦੀ ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਸਾਜ ਕਰਵਾਓ।

ਡਾ: ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਟੀ
ਪਟਿਆਲਾ 147002
ਮੋ: 8146590120, 9815200134

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: