ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੀ ਕਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਤਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਤੰਤਰਿਕਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਰਕਤ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਸਟੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਨਾਵ, ਏਸਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਸਤੱਕਖੇਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਥਕਾਣ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਬਲਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਵੇਗਨ ਡਾਇਟ ਫਾਲੋ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਿਅ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਸਥਾਨਾਪਤਰ ਕਰਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਘੱਟ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਘੱਟ B12 ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਕੁਲ ਹੋਮੋਸਿਸਟੀਨ ਸਾਂਦਰਤਾ ( homocysteine concentrations ) ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਵਾਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਹੋਮੋਸਿਸਟੀਨ ਪੱਧਰ ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਰੋਨਰੀ ਹਿਰਦਾ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਟਰੋਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਹੋਮੋਸਿਸਟੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਏਨੀਮਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਗਾਲੋਬਲਾਸਟਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਏਥਲੀਟ ਅਤੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਏਨਰਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

– ਇਹ ਡੀਏਨਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੰਤਰਿਕਾ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
– ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਨੋਭਰੰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
– ਇਹ ਅਲਜਾਇਮਰ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੇ ਖਾਦਿਅ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ?

– ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਂਡੇ, ਮੱਛੀ, ਟਰਕੀ, ਚਿਕਨ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੁ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
– ਪਨੀਰ, ਖੋਆ, ਦਹੀ, ਦੁੱਧ ਪਾਓਡਰ ਆਦਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਗੈਰਪਸ਼ੁ ਸਰੋਤ ਹਨ।
– ਖਮੀਰ, ਸੀ ਫੂਡਸ, ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਤਿਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੋਰਸ ਹਨ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਉਮਰ ਹਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 2,500 ਮਾਇਕਰੋਗਰਾਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੇ ਸਪਲੀਮੇਂਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸਲਈ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਮਾਇਕਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ?
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨਾਲ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਘਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਪੱਧਰ
ਏਟਾਸਿਡ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਟੋਪ੍ਰਾਜੋਲ, ਓਮੇਪ੍ਰਾਜੋਲ, ਨੇਕਸਿਅਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੇ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਧੁਮੇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਮੇਟਫਾਰਮਿਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਆਟੋਇੰਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਸੀਲਿਏਕ ਰੋਗ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ?
ਭਾਰਤੀ ਖਾਣਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਖਾਦਿਅ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖ਼ਤਾਵਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ
– ਲੱਸੀ
– ਪਨੀਰ
– ਆਂਡਾ ਭੁਰਜੀ
– ਦਹੀ
– ਚਾਵਲ
– ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ
– ਤਿਲ ਦੇ ਲੱਡੂ, ਕਾਜੂ ਦੇ ਲੱਡੂ, ਕਾਜੂ ਦੀ ਬਰਫੀ, ਮੇਵਾ ਬਰਫੀ

ਕੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਲਈ ਟੇਸਟ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ?
ਹਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਏਸਿਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੇਡੀਕਲ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਸਪਲੀਮੇਂਟਸ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ IV ਥੇਰੇਪੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੇ ਸਪਲੀਮੇਂਟਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਣ ਦੀ ਕੁੱਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖੁਰਾਕ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ: ਓਮ ਚੋਹਾਨ
ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134, 9041597151

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: