ਲੋਕ

ss1

ਲੋਕ

ਮੱਤਲਬ ਕੱਡ ਬਣ ਗਏ ਬਗਾਨੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ
ਬੱਦਲਤੇ ਬੱਦਲਦੇ ਜਮਾਨੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਿਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕ
ਸੀਰਤੋਂ ਬਾਦਾਗ ਨੇ ਸੂਰਤੋਂ ਬੇਦਾਗ ਲੋਕ
ਜਿਤਾਂ ਓਹੀ ਪਾਉਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰੇ ਲੋਕ
ਵਖਤ ਹੀ ਵਸਾਉਦਾ ਏ ਵਖਤ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕ
ਮੁੜ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਰੇ ਲੋਕ
ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਿਰੇ ਲੋਕ
ਸੱਚ ਦੇ ਵੈਰੀ ਝੂਠ ਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਲੋਕ
ਜਿਉਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੇ ਜਮੀਰ ਲੋਕ
ਪੁਛ ਨਾ ਤੂੰ ‘ਸਾਬ’ ਏਥੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ
ਰਾਹੀਂ ਛੱਡ ਜਾਂਵਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਲੋਕ

ਸਾਬ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *