“”ਲਿਹਾਜ਼””

“”ਲਿਹਾਜ਼””

ਐਵੇਂ ਸ਼ਿਕਵਾ
ਕਿਉਂ ਕਰਦੈਂ ਮਨਾ?
ਇਥੇ ਚਲੋ- ਚਲੀ
ਦਾ ਮੇਲਾ।
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ
ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ ਤਾਂ
ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਜੜੀਂ
ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ
ਪਰ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਓਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਨੇ।।

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ
8360815955

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: