Tue. Dec 10th, 2019

ਲਿਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਰਾਬ

ਲਿਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਰਾਬ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਨ ਲਵੋ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਨ ਲਓ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖ਼ਰਾਬ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਣ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਿਵਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਗਨ ਫੈੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਲਿਵਰ ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਏਸਿਡ ਬਨਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਢਿੱਡ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਢਿੱਡ ਪਿਆ ਖਾਨਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਣ ਲਈ।

ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਦੀ ਬੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਸੇਕੇਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੁੱਸਤ ਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਸਤ ਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਮੰਣਦੇ ਹਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਣ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੀ ਚੀਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਮਜੋਰ
ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਟ ਬਲਡ ਸੇਲਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਇਟ ਬਲਡ ਸੇਲਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਣੁਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨਿਆ ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਰਫ ਢਿੱਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦੇ ਤੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ।

ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਲੇ, ਲਿਵਰ, ਥਣ ਅਤੇ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਆਦਿ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋ ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਫਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਗਲ ਤਾਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਬ ਨੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਮਾਤਰਾ ਵਲ਼ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਹਿਤ ਲੲ. ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
85-ਐਸ, ਸੰਤ ਨਗਰ,
ਪਟਿਆਲਾ 147001
9815200134

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: