ਲਾਲਾ ਜੀ

ss1

ਲਾਲਾ ਜੀ

ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਇਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਫੁਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕੜਛੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਕੜਾ ਕੁੱਤਾ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਰ ਗੁਰਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਲੈ ਖਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *