ਰੁਖ ਮੋੜ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀ ਉੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ

ss1

ਰੁਖ ਮੋੜ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀ ਉੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਰੁਖ ਮੋੜ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀ ਉੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ।

ਸਾਡੇ ਜੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੁਲਮੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ
ਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੁਗਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ।

ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ
ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਗਲਾਂ ‘ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ।

ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਬਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਜਾਵਾਂਗੇ
ਏਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਉਗਾਵਾਂਗੇ।

ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਰਿਸਾ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ‘ਚੋ ਉਠਾਵਾਂਗੇ
ਲਖਾਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ।

ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਸਜਾਵਾਂਗੇ।

c7531ac4-bde2-4184-88e8-60679f0e2af9ਜਤਿੰਦਰ (ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ)
9501475400

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *