ਮੇਰੀ ਮਾੲੇ!

ss1

ਮੇਰੀ ਮਾੲੇ!

ਨਿੱਕੀ ਜੇਹੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ
ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖੜੇ ਵਿਖਾੲੇ
ਹਾੲਿ ਮੇਰੀ ਮਾੲੇ!
ਅਸਾਂ ੲੇਸ ਕੰਮੀਂ ਅਾੲੇ!

ਟੋਕਰਾ ਹੈ ਗੋਬਰੇ ਦਾ
ਤੇ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾੲੇ
ਤੇ ਚੱਕਿਅਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾੲੇ
ਹਾੲਿ ਮੇਰੀ ਮਾੲੇ!
ਅਸਾਂ ੲੇਸ ਕੰਮੀਂ ਅਾੲੇ!

ਕਾਮੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ
ਤੇ ਕਾਮੀ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ
ਕੌਣ ੲੇਥੇ ਅਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾੲੇ
ਹਾੲਿ ਮੇਰੀ ਮਾੲੇ!
ਅਸਾਂ ੲੇਸ ਕੰਮੀਂ ਅਾੲੇ!

ਧੌਣ ਨੀਂਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾੲੇ
ਲੱਕ ਦੂਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾੲੇ
ਕੋੲੀ ਭਾਰ ਨਾ ਵੰਡਾੲੇ
ਹਾੲਿ ਮੇਰੀ ਮਾੲੇ!
ਅਸਾਂ ੲੇਸ ਕੰਮੀਂ ਅਾੲੇ!

ਦੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ
ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਹੈ
ਮੈਥੋਂ ਦੱਸਿਅਾ ਜਾੲੇ
ਤੈਥੋਂ ਲਿਖਿਅਾ ਨਾ ਜਾੲੇ
ਹਾੲਿ ਮੇਰੀ ਮਾੲੇ!
ਅਸਾਂ ੲੇਸ ਕੰਮੀਂ ਅਾੲੇ!

ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੂਤ
Mob. 9872455994

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *