ਮੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ

ਮੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ

ਲਿਖਦੀ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ
ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਆਹੀ ਸੀ
ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਫਜ਼
ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ
ਮੇਰੇ ਜ਼ਜਬਾਤ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆ ਤੇ
ਖਾਲੀਪਨ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੈ,
ਭਟਕਣ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ
ਦਰਦ ਹੀ ਦਰਦ
ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਦਰਦ ਮੈਂ ਹੁਣ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੀ
ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦਰਦ ਦੀ ਤਪਸ਼
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਹੰਝੂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ
ਦਰਦ ਦਾ ਲਾਵਾ ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ
ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗਾ
ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ
ਮੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ
ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।

ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਿਰਮਾਣ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: