ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਤਾ

ss1

ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਤਾ

ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ,
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ,
ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਗਿਆ,
ਪਰ ਹਾਂ,,
ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ,
ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,
ਦਿਮਾਗੀ ਮੁਹੱਲਾ,
ਸੋਚ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਲੀ,
ਦਿਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰ ,
ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਵੇਹੜਾ ।

ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ
8837644027

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *