ਮਾਂ

ss1

ਮਾਂ

”ਮਾਂ” ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੇੜਿਓ ਦੇਖਿਆ,
ਸੂਹੇ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗੀ ਦੇਖਿਆ।
”ਮਾਂ” ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ,
ਫਿੱਕੇ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗੀ ਦੇਖਿਆ।
”ਮਾਂ” ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਦੇਖਿਆ,
ਕਦੇ ਗੁਲਕੰਦ, ਕਦੇ ਇਤਰ,
ਕਦੇ ਮਹਿਕਦੇ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗਾ ਦੇਖਿਆ।

ਤੇ ਅੱਜ

ਜਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਿ,
ਮਾਂ ਅਪਾਣੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀਂਦੀ ਹੈ???
ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ,
ਮੈਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਆਬ ਦੇਖਿਆ,
ਮੈਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਆਬ ਦੇਖਿਆ।

ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
94656-06210

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *