ਮਾਂ

ss1

  ਮਾਂ

ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ,
ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾ ।।
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਿਖਾਈ,
ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾ ।।
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ,
ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾ ।।
ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ
ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ।।।
ਪਰ ਰੱਬਾ! ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ
ਇਹੀ ਮਾਂ ਮਿਲੇ…
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾ…. ।।।

ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸਿੰਘਹਰਿਆ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *