ਮਰਦ

ss1

ਮਰਦ

ਅੌਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ
ਲੱਖ ਲਾਹਣਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਰਦ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆ

ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਂ ਅਾਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਜੰਗਲੀ
ਕੋਮਲ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ

ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸੋਚ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਵਾਲੀ ਏ
ਰੂਪ ਨੂੰ ਰੰਡੀ ਅਾਖ ਕੇ ਕੋਠੇ ਬਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆ

ਦਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਮਾਰੇ ਤੇਰੀ ਲਾਲ਼ ਟੱਪਕਦੀ ਏ
ਧੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਾਰੇਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ

ਦੋਲਤ ਸੋਹਰਤ ਮਾਰਿਆ ਝੂਠੀ ਚੌਧਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ
ਅਣਜੰਮੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਦ ਸਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ

ਜਿੰਦ ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇ ਜੋ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਬਣ ਕੇ
ਪੈਰ ਦੀ ਜੁਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਦਾ ਬਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ

ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਾੳੁਦੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਜਾਲਿਮੀ ਤੇ
ਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੌਰਤ ਤਾਂਈ ਜਲਾੳੁਣ ਵਾਲਿਆ

ਤੇਰੀ ਹਵਸ ਨਾ ਮਿਟੀ ਲੱਖਾਂ ਜਿੰਦਾ ਮੇਟ ਕੇ ਵੀ
ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਤੂੰ ਰਾਖਸ਼ਾ ਸੇਜ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ

ਅੱਖਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਨੋਟ ਵਾਰਦਾ ਏ
ਧੀ ਬੈਗਾਨੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆ

ਦਾਰੂ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਤੂੰ ਢਾਹਵੇਂਗਾ
ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ

ਜਨਮ ਜਿਸਨੇ ਦਿਤਾ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਜਾਪਦੀ ਏ
ਭੁੱਲਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੂਨ ਹਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆ

ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *