ਮਨਫ਼ੀ

ਮਨਫ਼ੀ

 ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ…..
ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਅੰਤਰ ਆਤਮਕ ਮਨਫੀ
ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਖਾਲੀਪਨ…ਪੱਤਝੜ
ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀਣੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ
ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਕਿਥੇ..?

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: