ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
September 26, 2020

ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ

ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਤੀਤੀ ਲਈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ ਇੰਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਦਿਓ । ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ੁਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਸ਼ੁਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਹੈ ।

ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਾਇਡਲਾਇੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਮਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜਿਟਿਵ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਤਨਪਾਨ ਕਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬਰੇਸਟਫੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਗਾਇਡਲਾਂਸ
ਬਰੇਸਟਫੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਗਾਇਡਲਾਂਸ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਸਤ ਕਰਾਵਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਤਨਪਾਨ ਕਿੰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਗਾਇਡਲਾਇੰਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਿਸ਼ੁਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ।
   ਭਲੇ ਹੀ ਮਾਂ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜਿਟਿਵ ਹੋਣ ਤੇ ਸਤਨਪਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਰਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਡਬਲਿਊਸੀਡੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਨਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਵਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ।

ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਨਪਾਨ
ਡਬਲਿਊਸੀਡੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਲੱਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਨਪਾਨ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਇੰਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨੋਵਾਇਰਸ ਥਣ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਥਣ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
   ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਈ ਫੀਲਡ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲਿਊਏਚਓ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ੁਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਅਤੇ ਸਤਨਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਸਤ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
       ਬਲਿਊਸੀਡੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਤਨਪਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਓ । ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਵੋ । ਬਾਹਰੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ।
       WHO ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਨਪਾਨ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾਈ ਸਤਨਪਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖੋ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
        ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਗੰਧਲਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨੋ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
85-ਐਸ, ਸੰਤ ਨਗਰ
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: