Sun. Apr 21st, 2019

ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ

ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੱਤੀ-(ਕੈਲਗਰੀ)- ਕੈਨੇਡਾ satwinder_7@hotmail.com

ਤਾਰੋ ਨੇ ਕਈ ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਕਾਨ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ ਕੁੜੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੁੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਾ ਡਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ “ ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਟੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦੋਨੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਰੋ ਨੇ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। “ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। “ ਗਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਣਗੀਆਂ। ਆਪੇ ਦਵਾਈ ਪਾਵੇਗਾ। “ “ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੇਨ ਸਵਿੱਚ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਾਰਾ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੈੱਸ ਸਲੰਡਰ ਹੈ। ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ , ਘਰ ਤੱਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੈਪ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਗੈੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਟੋਪ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ,ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਜਲੂਸ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭੋਰਾ ਕੁ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। “ ਗਾਮਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, “ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਬੇਸਮਿੰਟ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। “ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀਕਇੰਡ ਤੇ ਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਰੋ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੱਛਣ ਉਹੀ ਸਨ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬੇਬੀ ਸਿਟਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁੜਦੀ ਹੋਈ, ਬੱਚਾ ਚੱਕਦੀ ਸੀ।

ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਰ ਵਖਤ ਸੈਲਰ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਰੋਂ ਨੇ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨੇਂ ਹੀ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, “ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਾਲ ਦੂਗੀ। “ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। “ “ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਮੰਮੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। “

ਮੁਸਕਾਨ ਤਾਰੋ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਆਂਟੀ ਸਕਾਈਪ ਪੇ ਰੋਜ਼ ਹਮ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਲੜਤੇ ਹੀ ਹੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੀਆ ਹੈ। ਅਭੀ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਮੈਸਜ਼ ਵੀ ਭੇਜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਅਭੀ ਮੈਸਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਉਠਾਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੇ ਕੱਲ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੂਝੇ ਸਾਥ ਚਲਨੇ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹਾ ਥਾਂ। ਮੈਂ ਬਹਿਨ-ਬਾਈ, ਮਾਂ ਛੋਡ ਕਰ ਕਿਉਂ ਜਾਊ? ਆਪ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਮਾਂ ਕੋ ਭੇਜ ਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਬ ਉਸੇ ਮੱਤ ਬਤਾਨਾਂ। “ ਤਾਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਐਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧੋਸ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾਂ ਬੋਲੀਂ। ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਡੀ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਰਦ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਰਦ ਦਾ ਹੱਥ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ, ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਜੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਲਕ ਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੰਦ, ਹੱਡ ਤੁੜਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਹਿਨ-ਬਾਈ, ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਦਾ ਮਰਦ ਹੀ ਜੁੰਮੇਬਾਰੀ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬੱਗ ਜਾ। “ “ ਮੁਰਗਾ ਮੇਰੇ ਜਾਲ ਮੇ ਫਸਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀ ਤੋਂ ਮੈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲੇਨੀ ਹੈ। “ “ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਸਹੀਂ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੀਜਾ ਰੱਲਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਗੱਲਿਆ। ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। “ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਾਰੋ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੱਜ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਣਾਈ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵਿੜਕਾਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੋਂਨੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਘਰੇ ਆਏ। ਉਸ ਦਾ ਮਰਦ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਲੌਕ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਚਾਬੀ ਵਿੱਚੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਨੌਰਮਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੱਤਲੱਬ ਚੰਗੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਚਾਬੀ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ ਆਂਟੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ਼ੋਲ ਦੋ, ਚਾਬੀ ਸੇ ਲੌਕ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਾ। “ ਤਾਰੋ ਨੇ ਦਰ ਖ਼ੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਰੋ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਨੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਤਾਰੋ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੀਆਂ-ਬੀਵੀ ਦੀ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬੰਦਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲੂਣ-ਮਿਰਚ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਪਿੱਛੇ, ਝਪਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਰੋ ਨਵੇਕਲੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਅਜੇ ਛਾਵਰ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਗੜ-ਦਗੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਕੂਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, “ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰਦ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “

ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਦੋਨੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਬੇਸਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਨ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? “ ਤਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੇਸਮਿੰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। “ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਰੋ ਨੇ ਵਿੰਨਡੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਰਸਤਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਭੱਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, “ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ -15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। “ “ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾੜ ਕੇ, ਕੁੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 911 ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਭੱਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਠਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। “  “ ਮੁਸਕਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ? “  “ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਦੇ-ਆਪ ਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਲਾਏ ਹਨ। “ “ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ “ ਆਪ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। “

ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਮੁਸਕਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? “  “ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੂਣੀ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਰ ਗਿਆ? ਬਾਂਹ ਤੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖ਼ੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ “ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? “ ਉਹ ਮੇਰਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੋਏ ਫਿੰਡ ਹੈ। ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। “ “ ਉਹ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ। “ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਨਾਂ ਦਿਖਾਈ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਲਵ ਜੂ। ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਤੂੰ ਡਰਾਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। “ਤਾਰੋ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਝਰੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਉੱਤੇ ਬੈਡਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਕਾਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਸਕਾਨ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਕਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਾਂ। ਬਚ ਕਰ ਭਾਗ ਗਿਆ। ਏਕ ਬਾਤ ਬਤਾਨੀ ਹੈ। ਕਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨੇ ਨਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਔਰ ਉਸ ਕੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੇਟ ਮੇ ਥਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਪੇ ਬਤਾਇਆ, “ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਦਿਵਾਲ਼ੀ ਕੀ ਰਾਤ ਕੋ ਜੂਆ ਖੇਲ ਰਹਾ ਥਾ। ਉਨ ਕੇ ਪਾਸ ਲੜਕੀ ਭੀ ਥੀ। ਉਸ ਕੋ ਜੂਏ ਮੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਰੋਪਤੀ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਉਸ ਕੋ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਬ ਕੇ ਸਾਮਨੇ, ਏਕ ਏਕ ਮਰਦ, ਉਸ ਕੇ ਸਾਥ ਮਜ਼ੇ ਲੇਨੇ ਲਗੇ। ਉਸ ਕਾ ਜਿਸਮ ਨੋਚਨੇ ਲਗੇ। ਭੋ ਔਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਪੁਕਾਰਤੀ ਰਹੀ। “ ਭੋ ਭੀ ਸਾਲੀ ਡਰਾਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ। ਉਨ ਕੀ ਗੁਰਪ ਗੇਮ ਥੀ। “ “ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾਂ ਹੈ। ਤਬੀ ਤੋ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੈਕੜੇ ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਜੁਗ ਦੀ ਦਰੋਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਭਾਵੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। “ “ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਭਾਈ ਕੇ ਕਹਿਨੇ ਪਰ ਮੈਨੇ ਉਸ ਮਰਦ ਕੋ ਛੋਡ ਦੀਆਂ। ਹਮਾਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ਼ ਥੀ। “ “ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਸਮ ਹਨ? ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦ ਲਈ। “

 ਤਾਰੋ ਉਸ ਵੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ਼ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਉਸ ਕੋ ਪੱਕੜ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਗਾਡੀ ਮੇ ਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਬ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇਗਾ। “ ਗੀਤਾ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅੱਬ ਜੇਲ ਮੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਮੇ ਪੱਕਾ ਹੋਨੇ ਕਾ, ਮਜ਼ਾ ਤੋ ਅਬ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ। “ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋ ਚਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਕੋ ਛੋਡ ਦੀਆਂ ਹੈ। “ ਸੀਮਾਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਉਸੇ ਐਸੇ ਕੈਸੇ ਤੂੰ ਨਿੱਕਲਨੇ ਦੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਤੋ ਐਸੀ ਕੀ ਤੈਸੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੋਲਨਾਂ ਥਾ, “ ਮੇਰੇ ਔਰ ਬੇਟੇ ਕੋ ਖੂਬ ਮਾਰਾ। ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਗਿਆ। “ ਤੇਰੇ ਕੋ ਰੋਨਾਂ ਚਾਹੀਏ ਥਾ। ਗੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਅੱਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਫਿਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ। ਬੋਲ, “ ਤੇਰੇ ਕੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ।  ਅਬ ਮੈਂ ਬੋਲੂਗੀ। “ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਫਿਰ 911 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫ਼ੀਸਰ ਆਏ ਥੇ। ਉਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਨੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੀਏ। “ 6 ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ 3 ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? “ ਗੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਮਰਦ, ਇਸ ਕਾ ਯਾਰ ਬਨ ਕਰ ਰਹਾ। ਇਸ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਆ। ਉਸ ਮਰਦ ਨੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਇਸ ਕੋ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਕੀ ਜਾਨ ਕੋ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਨ ਕੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ। ਆਪ ਗੋਰਾ ਲੋਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ। “ ਇਸ ਬਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਔਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਮੁਸਕਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੇਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕੋਡਡ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਬੇਬੀ-ਸੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪੇ ਜਿਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। “

ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਗ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਕਇੰਗ-ਟਾਕਇੰਡ ਰੇਡੀਉ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹ ਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਰੋਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ। “ “ ਮੈਂ ਕੀ ਸੌਣਾ ਹੈ? ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਪਤੀ=ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰਾ ਪਾਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। “

ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਮੇਰੇ ਸੇ ਗਰ ਕਾ ਕਰਾਇਆ ਦੇਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਕਹੇਂ, ਮੈਂ ਆਪਨੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਰੱਖਲੂ। ਦੋ ਮਿਲ ਕਰ ਕਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇਂਗੇ। “ ਤਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਤੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੇਸਮਿੰਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? “ “ ਆਂਟੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਿਮਰਨ ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਤਾਰੋ ਕੋਲ ਘਰ ਆਏ। ਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ ਆਂਟੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। “ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੱਜ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। “ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। “ ਗਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਥੱਲੇ ਕੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੋ ਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦ ਕੇ ਗਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, “ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? “ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ। “ ਤਾਰੋ ਨੇ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, “ ਸਾਡੀ ਬੇਸਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਗਏ ਹਨ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। “ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ,  ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। “ ਤਾਰੋ ਫ਼ੋਨ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ, “ ਸ਼ੁਕਰ  ਹੈ, ਬਲਾ ਆਪੇ ਟੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੇ ਪਿਉ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲਏ। ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਦੀਨ-ਧਰਮ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਦੀਨ-ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। “

ਗਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਮੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਲਾਂਭੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੰਦਾ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾਰੀ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? “ ਤਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਚੁਕਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਖਾ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਰਦੀ ਮੱਸਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ।  “ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾਂ ਬਚੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੀ ਮਾਂ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਸ ਨੇ ਐਸਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕੀਆ। “ ਤਾਰੋ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ 5 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲ਼ਾ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, “ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? “ ਬਾਪ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਂ ਭੇਜੂ। ਹੋਰ ਮਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? “ ਮੁਸਕਾਨ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ਼ੀਂ ਰੱਖੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਰੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। “ “ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਵੇ। ਮੁਸਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੱਛਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਭੇਜਦੇ। “ ਤਾਰੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿੜਕਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਧੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਸੁੱਤੀਆਂ? ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਘਰ ਆਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਈ, “ ਮੈਂ ਵੀਕਇੰਡ ਤੇ ਸਮਾਨ ਉਠਾਨਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਹਿਨੇ ਮਦਦ ਕਰੇਂਗੀ। “ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਨ ਢੋਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਭੈਣ, ਭਰਾ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਲੀ ਸਮਾਂਨ ਢੋਂਹਦੀ ਰਹੀ। ਆਪ ਨੰਗ, ਬਾਪ ਨੰਗ, ਤੀਜੇ ਨੰਗ ਨਾਨਕੇ। ਲਾਜ ਨਾਂ ਪੇਕੇ ਸੌਹਰਿਆਂ ਦੀ,ਸਿਰ ਖੇਹ ਪਾਲੀ ਜਾਣ ਕੇ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: