ਬੜ੍ਹਕਾਂ

ss1

ਬੜ੍ਹਕਾਂ

ੲਿਸ਼ਕ!
ਹਕੀਕੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਜੀ
ਤੇ ਮਜ਼ਾਜੀ ਤੋਂ ਹਕੀਕੀ
ਕਦ ਹੋਵੇ?
ੲਿਹਦੇ ਬਾਰੇ….
ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਾਂ?
ਮਰਦ ਅਾਖਦਾ ਹੈ
ਮੈਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ
ਲੁੱਟ ਲਿਅਾ ਹੈ
ਤਨ ਤੋਂ ..
ਮਨ ਤੋਂ..
ਧਨ ਤੋਂ…
ਤੇ ਅੌਰਤ ਅਾਖਦੀ ਹੈ
ਧਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ
ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ…
ਮੈਂ ਅਾਖਦੀ ਹਾਂ
ਅੈਪਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ
ਮੈਂ ਨਹੀ ਅਾਖਦੀ
ੲਿਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈ
ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਦਾ ਹੀ….
ਓਹੀ ਅਾਖਦਾ ਹੈ ਕਿ_
ਮੈਂ ਅਾਹ ਕੀਤੈ!
ਮੈਂ ਓਹ ਕੀਤੈ!
ਮੇਰੇ’ਚ ੲੇਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ!
ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੂਤ
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *