ਬੇਹੱਦ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ

ਬੇਹੱਦ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ

ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਚ ਵੀ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਦੱੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲਦੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫਾੲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।

ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ
ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱੱਧ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਫੈਟਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਠੀਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ
ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱੱਧ ਨੂੰ ਗਠੀਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਠੀਆ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾੲਦੇਮੰਦ ਹੈ।ਇਸ ਦੁੱੱਧ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ
ਜਲਨ ਤੇ ਸੋਜ ਘਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਮੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਜੀਵਾਣੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਐਮੀਊਨਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਗਰਮਾਹਟ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਫੈਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਕੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਠੰਡ ਤੇ ਖਾਂਸੀ
ਠੰਡ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱੱਧ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਉਪਚਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: