ਫੁੱਲ

ਫੁੱਲ

ਹਰ ਸਵੇਰ ਖਿੱਲਦਾ,
ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ
ਫੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਮੁਫਤ ਚ’ ਮਹਿਕਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹਾਂ।
ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁਗੰਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ
ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਕਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹਾਂ।
ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਕਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹਾਂ।

ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਗੁੱਲਾਮ ਪੱਤਰਾ
9501015085

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: