ਪੰਜਾਬ

ss1

ਪੰਜਾਬ

ਜੇ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ,
ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,ਇੱਥੇ ਬਹਾਰ ਮੀਆਂ,
ਘੁੱਗ ਵੱਸਦੇ ਸੀ,ਸਭ ਜੀਅ ਇਸਦੇ,
ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,ਕੋਈ ਲਚਾਰ ਮੀਆਂ,
ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ,ਉਲਟ ਹੋਇਆ,
ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ,ਗਵਾਰ ਮੀਆਂ,
ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ,ਸ਼ਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ,
‘ਸੁਰਿੰਦਰ’ ਰੋਇਆ,ਜਾਰੋ-ਜ਼ਾਰ ਮੀਆਂ,
ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਰੱਬ,ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ,
ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਉਹ,ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਆਂ,ਸੁਰਿੰਦਰ ‘ਮਾਣੂੰਕੇ ਗਿੱਲ’
8872321000

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *