ਪ੍ਰਾਣੀ

ਪ੍ਰਾਣੀ

ਅੰਦਰੋ ਖਾਲੀ ਬਾਹਰੋ ਭਰਿਆ
ਜਿਉ ਪਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਿੱਤਲ ਤੇ

ਖੂਬ ਜਲੇਂਦਾ ਸੁਖ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੋਂ
ਆਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮਿੱਤਰ ਜੇ

ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਜੋ ਲੱਭਦਾ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਿੱਤਰ ਜੇ

ਫਿਤਰਤ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ
ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿੱਤ ਚਲਿੱਤਰ ਜੇ

ਕਰਦਾ ਆਸ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ
ਬੀਜ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਜੇ

ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਏ
ਬਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਜੇ

ਕਿੰਝ ਸਮਝੇਗਾ ਕੌਣ ਸਮਮਝਾਵੇ
ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜਤ ਵਚਿੱਤਰ ਜੇ

ਚੜਤ ਬੋਦੇਵਾਲੀਆ
08732876773

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: