ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
September 26, 2020

ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਨ

ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਨ

ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚਿਕਿਤਸਕੀਏ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਸੁਰਿਆ ( Dysuria ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਜਲਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਚੁਭਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕੀ ਜਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕਰੋ । ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਣਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ?
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਤਰਮਾਰਗ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਹੈ ਜੋ ਮੂਤਰਾਸ਼ਏ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ । ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਤਰਾਸ਼ਏ ਤੋਂ ਸ਼ਰੋਣਿ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ । ਮੂਤਰਮਾਰਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੂਤਰਾਸ਼ਏ ਤੋਂ ਮੂਤਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਚਾਹੇ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਤੀਵੀਂ ਹੋਵੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਮੂਤਰਮਾਰਗ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਯੋਨ ਸੰਚਾਰਿਤ ਰੋਗ ( ਏਸਟੀਡੀ ) ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦੋ ਸਧਾਰਣ ਏਸਟੀਡੀ ਜੋ ਇਸ ਲੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਨ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੈਮਾਇਡਿਆ ਅਤੇ ਗੋਨੋਰਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਸਟੀਡੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੂਤਰਮਾਰਗ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਉਥੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਆਮ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਯੂਟੀਆਈ ਇੰਫੇਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਸਡੀਟੀ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ

1 . ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਪੀਏਚ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਲਈ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਏਰਿਆ ਦਾ ਪੀਏਚ ਪੱਧਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਧੋਣੇ ਲਈ ਸਾਬਣ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਇਨਾਤਮਕ ਹੋਵੋ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਪੇਸ਼ਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਜਨਨਾਂਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਣ, ਲੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਬਲ ਬਾਥ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਊਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਦੇ ਡਿਟਰਜੇਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦਨਾਕ ਪੇਸ਼ਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬਹਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

2 . ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂ ਹੋਣਾ
ਮੂਤਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੰਤਰ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓੜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਤਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ 7 ਤੋਂ 8 ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾਬ ਜਿਆਦਾ ਅੰਲੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਤਰਾਸ਼ਏ ਠੀਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ।

3 . ਮੂਤਰਮਾਰਗ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਪਥਰੀ ਬਨਣਾ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਖਨਿਜਾਂ ਅਤੇ ਲਵਣਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਦਰਵਿਅਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਤਰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੁਜਰਦੇ ਹਨ । ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਅਕਸਰ ਡਿਹਾਇਡਰੇਸ਼ਨ, ਖ਼ਰਾਬ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੂਤਰਮਾਰਗ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਖਾਸਕਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ । ਕੁੱਝ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਇੰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਇੰਚ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸਮਰੱਥ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਖਾਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਖੂਬ ਹਰੀ ਸਬਜੀਆਂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ।

ਸੋ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਜਲਨ ਹੋਣਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ। ਦੇਰੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੋ।

ਇਹ ਲੇਖ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋ ਹੈ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਗਲ ਹਰ ਇਕ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ: ਓਮ ਚੋਹਾਨ
ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134, 9041597151

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: