ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਾਓ ਇਹ ਫਲ

ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਾਓ ਇਹ ਫਲ

ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਵੇਰੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਟ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ :
* ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਲੇ
* 1 ਗਲਾਸ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ

ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ :
* ਰੈਗੂਲਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਦ
* 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ

ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ :
* ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
* ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਨਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: