ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਕੇ ਮਿਲੇ

ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਕੇ ਮਿਲੇ

30-8 (1) 30-8 (2)

ਖਾਲੜਾ 30 ਅਗਸਤ ( ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਡੀ ) ਕਸਬਾ ਖਾਲੜਾ ਤੋ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਡੱਲ ਤੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਕੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸਾ ਇਸ ਮੋਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜੁਰਗਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਕ ਸੀ ।ਜਦੋ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਬਜੁਰਗਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਾਭ ਸਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ੀ ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚੋ ਹੀ ਸਾਭੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਚਾਦੀ ,ਤਾਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਕੇ ਮਿਲੇ ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ 1941 ਸੰਨ ਦੇ ਸਿਕੇ ਸਾਮਲ ਹਨ ।ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬਜੁਰਗਾ ਵੱਲੋ ਸਾਭੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜੂਦ ਹੈ ।ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਸਿਕਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਰਵਮਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸ਼ੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: