ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Tue. Aug 4th, 2020

ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉਤੇ ਹੀ ਖਲੋਅ ਗਏ ਹਾਂ

ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉਤੇ ਹੀ ਖਲੋਅ ਗਏ ਹਾਂ

ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ

ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 1952 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਚੁਣਨੇ ਹਨ ਇਹੀ ਆਦਮੀ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਅਗੇ ਆਕੇ ਸਦਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਰਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਸਿਆ ਹਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾਂ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁਟਿਆਂ ਪੂਰੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਸਵੈਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇਤਨੀ ਲਿਆਕਤ ਵੀ ਰਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਸਿਆ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੀਮ, ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਚੀ ਮੁਚੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਵਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਾਨਾ ਛਡਣ ਲਈ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਵੈਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਆ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੇਜਿਆ ਆਦਮੀ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦ ਇਹੀ ਮਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਕੀ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉਤੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰਖ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਉਤੇ ਕਦ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁਕ ਸਕਾਂਗੇ, ਇਹ ਗਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀ ਦੇਖਕੇ ਚੁਣੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਅਜ ਤਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆਂ। ਅਤੇ ਅਜ ਤਕ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਟੇਜਾਂ ਉਤੇ ਆਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਗਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਕੇ ਵੋਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਉਂ ਆਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਤੇ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਆਦਮੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਇਸਨੂੰ ਦਿਤਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵੋਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਨਾ ਬਣ ਆਈਆਂ ਹਨ ਇੰਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਦ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਸਦਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ ਸਪੌਰਟਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਸਿਆ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਥੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਲ ਹੀ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀਆ ਵਲੋਂ ਪੇ਼ਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਵੋਟਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਵੋਟਾ ਉਧਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆ ਸਦਨਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਅਧਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਹਗਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਿਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ। ਅਜ ਤਾਂ ਬਸ ਇਤਨੀ ਗਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਖਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਮ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਹੇਠਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਵੀ ਖਿਸਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਰਸਾਂਗ ਦੀ ਬਾਹੀ ਸਾਡੇ ਹਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਹਥ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰਬ ਰਖਣ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਹਥ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਲੋਅਕੇ ਵੋਟਾ ਪਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੋਟਾ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮ੍ਰੋਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਉ ਅਸਾਂ ਕਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਕਦ ਰਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਉ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਧੀਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਪਏ ਜਾਈੲ। 712 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1857 ਤਕ ਮੁਸਲਮਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਹਥ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੁ 1947 ਤਕ ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਇਕ ਸਦੀ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉਤੇ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਅਜ ਸਤਰ ਸਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਿਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ;ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ ਸਹਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਕਦੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਪੁਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

101-ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ
ਪਟਿਆਲਾ-ਪੰਜਾਬ-ਭਾਰਤ-147001

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: