ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Thu. Jul 9th, 2020

ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ?

ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ?

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਲੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਤ ਵਾਹਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਪਰਿਸੰਚਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਪੜਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਬਲਡਪ੍ਰੇਸ਼ਰ
ਹਾਈ ਬਲਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਇਲੇਂਟ ਕਿਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਦੀ ਕਮੀ, ਟਰਾਂਸ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣਾ, ਮੋਟਾਪਾ, ਤਨਾਵ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਰਗੀ ਆਦਤਾਂ ਜਵਾਨ ਵਿਅਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲਡਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਯੰਸਾਰ ਦਿਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦਾ ਙਿਆਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਲ। ਜੇਕਰ ਬਲਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਰੋਕ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਹਾਰਟ ਫੇਲਿਅਰ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਯੋਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ
ਕੋਲੇਸਟਰਾਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟਰਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਸਬੰਧੀ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਰਕਤ ਵਾਹਿਕਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਾ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟਰਾਲ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟਰਾਲ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਣ ਰਕਤ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਵਰੂਪ ਏੰਜਾਇਨਾ ਜਾਂ ਮਾਔਕਾਰਡਿਅਲ ਇੰਫੇਕਸ਼ਨ ( myocardial infarction ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੋਕਿੰਗ
ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਸਬੰਧੀ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣਾ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖਾਸਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ। ਚੰਗੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਿਰਦਾ ਸਬੰਧੀ ਰੋਗੋਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਣ ਲਈ ਹਰ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਤਹਾਸ
ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿਰਦਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮਸੰਮਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੋਟਾਪਾ
ਮੋਟਾਪਾ ਹਿਰਦਾ ਸਬੰਧੀ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ, ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਅਤੇ ਮਸਕੁਲੋਸਕੇਲੇਟਲ ਵਿਕਾਰ (musculoskeletal disorder) ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਡਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਹਾਰਟ ਫੈਲਿਅਰ, ਸਟਰੋਕ ਏਰਿਥਿਮਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਿਰਦਾ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਪਾਅ
• ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਿਕ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਜਾਨੇ। ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ-ਭੈਣ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ।
• ਆਪਣੇ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ, ਬਲਡ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬਲਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੇਮੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ।
• ਹਰ ਹਫਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 150 ਮਿੰਟ ਏਰੋਬਿਕ ਏਕਸਰਸਾਇਜ ਕਰਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
• ਸਿਗਰੇਟ ਨਾ ਪੀਓ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣਾ ਦੇ ਧੁਓ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਇਆਂ ਲਈ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਜਰੂਰ ਲਵੋ।
• ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ ਫਾਇਬਰ, ਦੁਬਲਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਰੰਗੀਨ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਘੱਟ ਫੈਟ ਯੁਕਤ ਖਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਤੱਤਕਾਲ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ, ਜੰਕ ਫੂਡ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
• ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਵੋ। ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਨਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇਂ।

ਡਾ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਤੇ ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815379974, 9815200134

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

%d bloggers like this: