ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Wed. Aug 5th, 2020

ਨਿਊਰੋਲਾਜਿਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ – ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਬਚਾਵ

ਨਿਊਰੋਲਾਜਿਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ – ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਬਚਾਵ

ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਨਿਊਰੋਲਾਜਿਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਕਈ ਲੋਕ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਢੇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਏਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਆਣਾ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲਾਜਿਕਲ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਠੀਕ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਵੀ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਨਾਵ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਸਾਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਵ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕ ਗੰਭੀਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੰਤਰਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਢੇਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਊਰੋਲਾਜਿਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਊਰੋਲਾਜਿਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ
ਨਿਊਰੋਲਾਜਿਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਤਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ, ਦੇਖਣ, ਸੱਮਝਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਕ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਾਇਨਲ ਕੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਿਊਰੋਲਾਜਿਕਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਨਿਔਰੋਲਾਜਿਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ, ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ, ਪੋਸਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ, ਜੀਂਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ। ਨਿਊਰੋਲਾਜਿਕਲ ਵਿਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਰੀਰਕ ਕਠਿਨਾਇਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਣਾ, ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ, ਆਦਿ।

ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਵ
ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਰੋਲਾਜਿਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਵਿਕਲਪ ਅਪਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਰੋਲਾਜਿਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਦੇ ਲਈ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਧਰਮ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸੁਣੋਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: