ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ

ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ

ਹੰਝੂ,ਹਉਕੇ,ਸਿਸਕੀਆਂ ਦਿੱਸਦੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੜੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮੈ ਝਾਕਾਂ,

ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿੰਝ ਆਖਾਂ,ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿੰਝ ਆਖਾ?

ਮੰਦਿਰ,ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਆਮ ਇੱਥੇ,
ਵਹਿਲੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇਹੱਥ ਜਾਮ ਇੱਥੇ।
ਆਖੀ ਜਾਣ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆਪਾ,,,,,,ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿੰਝ ਆਖਾ?

ਪਊ ਲੱਭਣਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ,
ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਣੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕੋਈ।
ਨੇਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਬਾਤਾ,,,,,,ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਰਕ ਕਿੰਝ ਆਖਾ?

ਹੌਲਾ ਕੱਖ ਤੋ ਅੱਜ ਇਮਾਨ ਹੋਇਆ
ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਕੇ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰੇ ਦਾਖਾਂ,,,,,,,ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਰਕ ਕਿੰਝ ਆਖਾ?

ਬਾਲੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਸ ਦੀ ਖੜ ਚੱਲੀ,
ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇਵਿੱਚ ਡੁੱਬਕੇ ਮਰ ਚੱਲੀ
ਮਾਵਾਂ ਰੋਣ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹਾਕਾਂ,,,,,,,,,ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਰਕ ਕਿੰਝ ਆਖਾ?

ਇਕਬਾਲ ਬਾਲੀ
ਭਵਾਨੀਗੜ ਚੰਨੋ
9463278644

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: