ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
September 26, 2020

ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਸੰਪੂਰਣ ਸਵਾਰਸਥ-‍ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭੈੜਾ ਅਸਰ

ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਸੰਪੂਰਣ ਸਵਾਰਸਥ-‍ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭੈੜਾ ਅਸਰ

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾਨਾ ਅਸੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਹੱਡੀਆਂ, ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਣਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਊਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਆਨ ਡਾਇਟ ਐਂਡ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਵਾਸਥਿਅਕਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਪੋਸਣਾ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਜਬੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਣਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸੰਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਰਲ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬੋਹਾਇਡਰੇਟ, ਸ਼ੁਗਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੰਤ ਕਸ਼ਏ ਵਰਗੀ ਮੁੰਹ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪਨਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੋਸਣਾ ਦਾ ਮੁੰਹ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਗਰ ਵਾਲੇ ਖਾਦਿਅ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਐਨਾਮਲ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਕਸ਼ਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੰਹ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਪੋਸਣਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣਤਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਚਦਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਣਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਕੇ ਕਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟੇਮਿਕ ਰੋਗੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨਲ ਸੇਂਟਰ ਫਾਰ ਬਾਔਟੇਕਨੋਲਾਜੀ ਇੰਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਯੂਏਸਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪੋਸਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰਣਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਤਰ ਸੱਮਝਾਗੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਸੱਬ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਿਹਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ।
ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤੱਤ
ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ-ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਪੋਸਣਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜਾਂ ( ਜਿਵੇਂ ਲਓ-ਫੈਟ ਮਿਲਕ, ਦਹੀ, ਚੀਜ਼, ਬਦਾਮ ), ਹਰੀ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਜ ਹੀ ਸਿਹਤ-ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਖਾਦਿਅ ਪਦਾਰਥ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਂਡੇ, ਮੱਛੀ, ਹਲਕਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਡੇਇਰੀ ਉਤਪਾਦ ਫਾਸਫੋ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਜਬੂਤ ਦੰਦਾ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਸੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ,
ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਇਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੰਤ ਕਸ਼ਏ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਲੋਰਾਇਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਧੱਬੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਅਤੇ ਖਨਿਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੇ ਖਾਦਿਅ ਪਦਾਰਥ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲਕੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿਚੋ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰਾਬ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੰਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੱਬਣ ਦਾ ਉਕਸਾਵ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬੜਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਡੌਲ ਦੰਦ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਚੱਬਣਾ ਪਏ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਬੇਡੌਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸੂੜੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬੜੋਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾਨਾ ਅਸੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਹੱਡੀਆਂ, ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਣੋਂ ਅਤੇ ਰੋਗੋਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਊਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਣ ਲਈ ਬਚਪਨ ਸੱਬ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤਾਂ ਸਿਖਾਕੇ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੜਾਇਏ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ-ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਵਾਸਥਿਅਵਰਧਕ ਆਦਤਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ: ਕਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਲਰਾ
ਸਤਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134, 9815601620

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: