ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ

ss1

ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ

ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਦੋਸਤ ਸਨ।ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ  ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਦੋਵੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਰੂਰਤ ਮੰਦਾ ਦੀੇ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ,ਜਦ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਰੱਬ ਦੀੇ
ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਦੋਵੇ ਇਕੱਠਿਆ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ,ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਏ,ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫ਼ਲ ਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਏ , ਦੋਵੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਂਕ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਪਰ ਜੋ ਓਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਉਮਰ ਚ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ  ਪਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੋਲੀ- ਹੋਲੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਰੇੇ?ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦਾ  ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਾ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ । ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਆਖ਼ਰ ਓਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਏ,ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ।ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ , ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੋੜ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀ ਛੱਡੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਸੱਚ ਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਤਾ ਬੇਗਾਨੇ-ਬੇਗਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।

Iqbal singh

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *