ਦੀਵੇ ਦੀ ਗਾਥਾ

ss1

ਦੀਵੇ ਦੀ ਗਾਥਾ

ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿੰਦ ਨਿੱਕੜੀ,
ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਣੀ।
ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ,
ਜਦ ਪੰਜ ਵਗਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ।
ਮੈਂ ਓਸ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ,
ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੀ।
ਦੀਪਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਚੀ ਮਾਟੀ ਦਾ,
ਜਿਨ੍ਹੇ ਉਮਰ ਦੁੱਖਾਂ ਸੰਗ ਮਾਣੀ।
……

ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ,
ਜਦ ਲੁੱਟ ਸ਼ਾਹੇ ਦੀ ਆਈ ਸੀ।
ਨਿੱਤ ਕਰਾਂ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਮਿਰਜੇ ਨੂੰ ,
ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੀ।
ਪਰ ਉਹ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਾਪੇ,
ਜਦ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਈ ਸੀ।
ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਹੋਇਆ,
ਜਦ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਸੀ।
…………
ਤਾਰ ਵਿਛਾਉਦੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ।
ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ,
ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਲਾਲੇ ਜੀ।
ਝੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਕੇ,
ਉੱਚੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ।
ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਡੱਸ ਗਏ,
ਜੋ ਸੱਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਲੇ ਜੀ।

ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਬੁਡਲਾਡਾ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *