ਦਸਤਾਰ 

ਦਸਤਾਰ

ਅੱਜ ੳੁੱਠਦੇ ਹੀ ਚੜਤ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ੲਿੱਕ ਖਿਅਾਲ ਸੀ ਅਾੲਿਅਾ
ੳੁਸਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ੲਿੱਕ ਸਵਾਲ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੀ ਪਾੲਿਅਾ

ਅਸੀ ਲੋਕ ਪਰਾੲੇ ਦੁਨੀਅਾ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲੀ ਬਣਾੳੁਦੇ ਹਾਂ
ਵਫਾਂਦਾਰੀ ਤੇੇ ੲਿਮਾਂਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿੳੁ ਕੲੀ ਵਾਰ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਦੇ ਹਾਂ

ਸੋਹਣਾ ਦਾੜ੍ਹਾ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸੱਜੇ ਝਲ਼ਕੇ ਚੇਹਰੇ ਤੋਂ ਨੂਰ ਰੁਹਾਨੀ
ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ੲੇ ਯਾਦ ਆੲੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ

ਓਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਿਹਾ ਮੈ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਰੰਗ ਤੇਰੇ
ਬੇਸ਼ਮਝ ਅਸੀ ਨਾ ਸ਼ਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਢੰਗ ਤੇਰੇ

ਜਿੱਧਰ ਜਾੲੀੲੇ ਲੋਕੀ ਅਾਖ ਬਲਾੳੁਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਅਾਰ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ
ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰ ਦਾਤਾ ਟੌਹਰ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ.

ਚੜਤ ਬੋਦੇਵਾਲੀਅਾ

9915077153

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: