” ਦਰਦ”

ss1

” ਦਰਦ”

ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ
ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਮੁੜ ਆਵਾਂ
ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਪਿਆ
ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ
ਹੁਣ ਕੀਹਨੂੰ ਤੱਕਣ
ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਾਂਵਾਂ
ਮੱਥੇ ਉਕਰੇ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿੱਟਦੇ
ਕੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ
ਪਰ ਰੀਝਾਂ ਦੀਆਂ ਔਂਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਹੱਥੀਂ ਕਿੰਝ ਮਿਟਾਵਾਂ
ਰੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਲਾਸੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਲੱਗ
ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸੁਣਾਵਾਂ
ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲਮ ਦੁਨੀਆਂ
ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੌਕੇ ਹਾਵਾਂ।।।।।

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ
8360815955

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *