ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹੀਰ

ss1

ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹੀਰ

ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ
ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ
ਚੰਨ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ
ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚੁੱਪੀ
ਪਾਉਂਦੀ ਅੱਖ ਬਾਤ ਹੋਵੇ
ਭਿੱਜੇ ਹੋਈਏ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ
ਕਿਣਮਿਣ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ
ਗਲਵੱਕੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈ ਜਾਵੇ
ਜਦ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ
ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹੀਰ ਅਮਰ ਹੋਜੇ
ਅੰਗਸੰਗ ਜੇ Binder ਚਾਕ ਹੋਵੇ”

Binder maan Lyrics
94645-37646

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *