ਤੇਰਾ ਝਾਕਾ

ਤੇਰਾ ਝਾਕਾ

ਤੇਰਾ ਝਾਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ

ਤੇਰਾ ਝਾਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀ

ਤੇਰਾ ਝਾਕਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀਂ ਪਰਛਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ

ਜਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ

ਤੇਰੇ ਝਾਕੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ

ਤੇਰਾ ਝਾਕਾ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ

ਤੇਰਾ ਝਾਕਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਝੜਾਉਂਦੇ ਲੱਗਦਾ

ਤੇਰਾ ਝਾਕਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇਬਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਲੱਗਦਾ

ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਝਾਕਾ ਦੇ ਗਿਆ

ਤੇਰਾ ਝਾਕਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈਂਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ

ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ

ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਜਾਣਾਂ

ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਤੇਰਾ ਝਾਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ

ਜਦ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ, ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ

ਜੱਗ ਭੁੱਲ ਗਿਆ

ਜਦ ਅਸਮਾਂਨੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ

ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਝਾਕੇ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਬਰਸਦੀਆਂ ਹਨ

ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਂਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇ

ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਝਾਕਾ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾਂ ਦਰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਝਾਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੀ

ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹਸਰਤ ਹੈ

ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾਂ ਹੈ

ਭਾਵੇਂ ਝਾਕਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ‘ਪਾਹਵਾ’

ਕਿਰਨ ਪਾਹਵਾ, 

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ  (ਲੁਧਿਆਣਾ) 

(9780326601)

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: