ਡਰ

ਡਰ

ਅਕਸਰ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ
ਜਦ ਵੀ ਤੱਕਦੀ ਆ
ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆ
ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ
ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ
ਅਪਣੇ ਈ ਗਰਾਂ ਚ
ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ
ਰੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ।
ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ
ਬੌਖਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਦਿਲ
ਇਹਨਾਂ ਚੰਨ ਜਿਹੇ ਗੱਭਰੂਆਂ
ਦੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਕਾਲਖ ਹੋਏ
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਦੇਖ ਕੇ ।
ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੱਲੋ
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: