ਜਦੋ ਆਇਆ ਸੀ……?

ss1

ਜਦੋ ਆਇਆ ਸੀ……?

ਜਦੋ ਆਇਆ ਸੀ,ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ,
ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸੇਕ ਦਿੱਲੀਏ,
ਜਦੋ ਉਠਿਆ ਸੀ,ਕਣਕ ਦਾ ਧੂੰਆਂ,
ਉਹ ਵੀ ਲੈਦੀਂ ਦੇਖ ਦਿੱਲੀਏ।
ਤੇਰੀ ਨੀਯਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਾ ਲੱਗਦਾ,
ਨੀਤ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ,
ਤੇਰੇ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਵੱਸਦਾ,
ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਠੱਗੀ,
ਤੂੰ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ,
ਬਦਲੇ ਨਾ ਲੇਖ ਦਿੱਲੀਏ,
ਜਦੋ ਆਇਆ ਸੀ,ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ,
ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸੇਕ ਦਿੱਲੀਏ,
ਜਦੋ ਉਠਿਆ ਸੀ,ਕਣਕ ਦਾ ਧੂੰਆਂ,
ਉਹ ਵੀ ਲੈਦੀਂ ਦੇਖ ਦਿੱਲੀਏ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ‘ਮਾਣੂੰਕੇ ਗਿੱਲ’
8872321000

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *