ਛੁੱਟੀਅਾਂ ਖੂਬ ਮਨਾੳੁ

ss1

ਛੁੱਟੀਅਾਂ ਖੂਬ ਮਨਾੳੁ

ਬੱਚਿੳੁ ਛੁੱਟੀਅਾਂ ਤੁਸੀ ਖੂਬ ਮਨਾੳੁਣਾ,
ਪਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾੳੁਣਾ,

ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀ ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ,
ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤਾ ਬਸ ਅਾਲਸ ਛੱਡਣਾ,

ਅੱਗੇ ਤੁਸੀ ਵੱਧਣਾ ਮਨ ਚ ਵਸਾੳੁਣਾ,
ਪਰ ਸਮਾ ਵੀ ਤੁਸੀ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾੳੁਣਾ,

ਸਕੂਲ ਵਾਂਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾੲਿਮ ਟੇਬਲ ਬਨਾੳੁਣਾ,
ਰੋਜ ਪੜ ਕੇ ਤੁਸੀ ਅਾਪਣਾ ਗਿਅਾਨ ਵਧਾੳੁਣਾ,

ਚੰਗੀਅਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਦਾ ਅਪਨਾੳੁਣਾ ,
ਪਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾੳੁਣਾ,

ਲੰਘ ਗੲਿਅਾ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀ ਅਾੳੁਣਾ,
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੈ ਨਾ ਪਛਤਾੳੁਣਾ,

ਚੰਗੇ ਬਣ ਤੁਸੀ ਮਾਪਿਅਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾੳੁਣਾ,
ਪਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾੳੁਣਾ,

ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੋਰ ਕੰਬੋਜ
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਅਾ
ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *