ਚੁਗਲੀ

ਚੁਗਲੀ

ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਤਾ ਉਸ ਲਈ ਸਮਝ ( ਸਿੱਖਣ ) ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਓਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
                       

Iqbal Singh

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: