Sun. Oct 13th, 2019

ਚਿੱਠੀ

ਚਿੱਠੀ

 ਮੈ ਕੋਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਵਾਸਤਾ ਪਾੳੁਦੀ ਹਾ .ਕੋੲੀ ਫੜ ਕੇ ਕਲਮ ਦੋ ਅੱਥਰ ਮੇਰੇ ਪਾ ਦਿੳੁ .ਸ਼ੁੱਖ ਸ਼ਾਦ ਰਾਜੀ ਖੁੱਸ਼ੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅਾਪਣਾ ਸਿਰਨਾਵਾ ਵਾਹ ਦਿੳੁ .ਮੈ ਕੋਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਵਾਸਤੇ ਪਾੳੁਦੀ ਹਾ .ਕੋੲੀ ਫੜ ਕੇ ਕਲਮ ਦੋ ਅੱਥਰ ਮੇਰੇ ਪਾ ਦਿੳੁ
 ਮੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੇਕਦਰੀ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਨਵੀ ਤਕਨੀਕ ਨੇ.ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਢੁੱਕ  ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੱਖੀਅਾ ਰਹਿੰਦੀਅਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ੳੁਡੀਕ ਤੇ .ੳੁਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਕੀਅਾ ਫਿਰ ਸਬਨੀ ਪਿਅਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੳੁ .ਮੈ ਕੋਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਵਾਸਤੇ ਪਾੳੁਦੀ ਹਾ .ਕੋੲੀ ਫੜ ਕੇ ਕਲਮ ਦੋ ਅੱਥਰ ਮੇਰੇ ਪਾ . ਪਰਦੇਸੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਜੱਦ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਦ ਮਾ ਨੂੰ ਮੈ ਸਨਾੳੁਦੀ ਸੀ .ਕਦੇ ਅੱਖਾ ਤੇ ਧਰ ਲੈਦੀ ਸੀ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਸ਼ੀਨੇ ਮਾ ਲਾੳੁਦੀ ਸੀ.ੲਿੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋ ਮਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤਾ ਠੰਡ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿੳੁ .ਮੈ ਕੋਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਵਾਸਤੇ ਪਾੳੁਦੀ ਹਾ .ਕੋੲੀ ਫੜ ਕੇ ਕਲਮ ਦੋ ਅੱਖਰ ਮੇਰੇ ਪਾ ਦਿੳੁ : ਬੱਝ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕੱਬੁਤਰ ਰਾਜਿਅਾ ਦੇ ਮੈ ਪੈਗਾਮ ਪਚਾੳੁਦੀ ਸੀ. ਟਾਲ ਲੜਾੲੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘਾ  ਮੈ ਕੲੀ ਮਾਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾੳੁਦੀ ਸੀ. ਨੱਫਰੱਤ ਦੀ ੲਿਸ ਦੁੱਨੀਅਾ  ਦੇ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀ ਸਨੇਹਾ ਪਚਾ ਦਿੳੁ.ਮੈ ਕੋਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਵਾਸਤੇ ਪਾੳੁਦੀ ਹਾ .ਕੋੲੀ ਫੜ ਕੇ ਕਲਮ ਦੋ ਅੱਥਰ ਮੇਰੇ ਪਾ ਦਿੳੁ ਮੈ ਕੋਰੀ ਚਿੱਠ
ਲੇਖਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਬੋਬੀ ਸਿੱਧੂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: