ਘਰ

ss1

ਘਰ

ੳੁਹ ਘਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਜਿਥੇ ਤੀਵੀਂ ਤੇ ਮਰਦ
‘ਕੱਠੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣ ਅੈਪਰ
ਸੁਪਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੈਣ।

ੳੁਹ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸੋਚ ਕੇ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਕਿਤੇ ਯੁੱਧ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਜੇ!

ੳੁਹ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਜਿਥੇ ਤੀਵੀਂ ਲੲੀ ਅਾਦਮੀ
ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਕੰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ੳੁਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਜਿਥੇ ਨਾ ਜਿੳੁਂ ਹੁੰਦੈ
ਨਾ ਹੀ ਮਰ ਹੁੰਦਾ।

ੳੁਹ ਘਰ ਨ੍ਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਥੇ
ਕਿਸੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਮਨ ਹੌਲਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ।

ਘਰ ਤਾਂ ੳੁਹ ਹੁੰਦੈ ਜਿਥੇ
ੲਿਹ ਸਭ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਘਰ ਤਾਂ ਕੱਖ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਹੈ
ਜਿਥੇ ਪਿਅਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ।

ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੂਤ
ਮੋਬ.98724-55994

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *