ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ ਹੈ 

ss1

ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ ਹੈ

                   ਅਕਸਰ ਸੁਨਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਆ ਫੈਂਸਲਾ  ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ,ਕੌਲਜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਮੇਟ ਨਾਲ ਬਤਮੀਜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਓਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਸੁਧਰਿਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਸਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਡਾਂਟਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ  ਸੁਧਰਿਆ, ਇਕ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੋ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜਤੀ ਕੀਤੀ , ਫੇਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਓਂਦਾ ਹੈ,ਤਾ ਜਾਇਜ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੜੀਆਂ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓਣ ਲਈ ਜਾ ਹੱਕਾ ਲਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *