ਗੁਰੂ

ss1

ਗੁਰੂ

ਪੈਰਾਂ ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਨੈਣ ਮਾਹੀ ਸੰਗ ਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਕਲਜੁਗ ਆ ਕਲਜੁਗੀ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਝੂਠਾ ਓ ਕੋਈ ਖਵਾਜ਼ਾ ਨਈਂ ।
ਧੋਬੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਗਨੀ ਸਾੜ ਦੇਣੀ
ਸੁਣ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ
ਸਤਿਯੁੱਗ ਦੀ ਏ ਮਰਿਆਦਾ ਨਈਂ।
ਛੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਾਜ ਲਗਾਵੇ
ਫਿਰ ਵੀ ਭੋਰਾ ਦੰਡ ਨਾ ਪਾਵੇ
ਗਿਆਤਾ ਸਭ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ
ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਣੇ ਫਰਿਆਦਾ ਨਈਂ।
ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ
ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ ਬੁਲਾਇਆ
ਹੱਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਤੀ
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਈਂ।
ਐਮੀ ਭਗਤ 
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *