Wed. Jun 19th, 2019

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮ

ਭਾਰਤ – ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ – ਨਾਨਕਚਾਰੀਆ
ਤਿੱਬਤ – ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ
ਸਿੱਕਮ – ਗੁਰੂ ਰਿੰਪੋਚੀਆ
ਭੂਟਾਨ – ਗੁਰੂ ਰਿੰਪੋਚੀਆ
ਮੱਕਾ – ਵਲੀ ਰਿੰਦ
ਰੂਸ – ਨਾਨਕ ਕਦਾਮਦਰ
ਇਰਾਕ – ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ
ਨੇਪਾਲ – ਨਾਨਕ ਰਿਸ਼ੀ
ਬਗਦਾਦ – ਨਾਨਕ ਪੀਰ
ਮਿਸ਼ਰ – ਨਾਨਕ ਵਲੀ
ਚੀਨ – ਬਾਬਾ ਫੂਸਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: