Mon. Apr 22nd, 2019

ਗੁਜਾਰਿਸ਼

ਗੁਜਾਰਿਸ਼

ਸੁਨੋ ਜ਼ਰਾ ਨਿਕਾਲੋ ਕੁਛ ਵਕਤ
ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ੀਅਤ ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੇ ਲੀਯੇ
ਜ਼ਰਾ ਹਮ ਭੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੇ ਦੇਖੇਂ
ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਖਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ …

ਰਵਿੰਦਰ ਲਾਲਪੁਰੀ
ਸੰਪਰਕ -94634-52261

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: