ਗੀਤ: ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ

ss1

 ਗੀਤ: ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ

ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੂੰ ਵਾਰਿਆ।
ਜਿਗਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਉ ਹਿੰਮਤ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ।
ਦੋ ਜੰਗ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੋ ਕੰਧ ਚ ਸ਼ਹੀਦ, ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ।
ਵੇਖ ਸਾਕਾ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਨਾਲੇ ਉਮਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਨਾਲੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਇਰਾਦੇ।

ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਬਣੀ ਗਵਾਹ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ।
ਨਾਲੇ ਰੋਵੇ ਨਾਲੇ ਉਸਰੇ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ।
ਉਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ।
ਵੇਖ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਮੈ ਹੋਵਾਂ ਨਾਲੇ ਉਮਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਨਾਲੇ ਦੇਖਾਂ ਮੈ ਇਰਾਦੇ।

ਦੇਖ ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੌਮ ਜਾਗ ਉਠੀ ਸੁੱਤੀ।
ਤੇਰੇ ਲਾਲਚ ਉਏ ਸੂਬਿਆ ਸਾਡੀ ਪੈਰ ਦੀ ਨੇ ਜੁੱਤੀ।
ਤੈਥੋ ਮੁਕਣੇ ਨਹੀ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਤੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇ।
ਵੇਖ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ  ਨਾਲੇ ਉਮਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਨਾਲੇ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਇਰਾਦੇ।

ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ।
ਮੈਥੋਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨਹੀ ਜਾਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ।
ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਨਾ ਹਰਵਿੰਦਰਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਡਾਹਢੇ।
ਵੇਖ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਮੈ ਹੋਵਾ ਨਾਲੇ ਉਮਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਨਾਲੇ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਇਰਾਦੇ।

ਹਰਵਿੰਦਰ ਭਖੜਿਆਲ

95923 90021

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *