ਗੀਤ: ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾਂ

ss1

ਗੀਤ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾਂ

ਰੀਸ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਬਰੈਂਡ ਨੀ।

ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾਈਏ ਪੂਰੀ ਐਂਡ ਨੀ।
ਟਾੱਪ ਦੇ ਦਰਜੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੇ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੁੜੀਏ।
ਸਾਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾਂ ਬੜਾ ਜੱਚਦਾ ਪਾਉ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਏ।
ਸਾਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾਂ ਬੜਾ ਜੱਚਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਏ।
ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਨਾਂ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਏ ਟੌਹਰ ਨੀ।
ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਜੀਏ ਬੁੱਲਟ ਤੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਨੀ।
ਨਾਲੇ ਕੁੰਡੀ ਮੁੱਛ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੇ ਅੱਗਾਂ ਦੇਂਦੀ ਲਾ ਕੁੜੀਏ।
ਸਾਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾਂ ਬੜਾ ਜੱਚਦਾ ਪਾਉ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਏ।
ਸਾਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾਂ ਬੜਾ ਜੱਚਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਏ।
ਸਾਡਾ ਦੇਖਕੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝੀ ਨਾ ਦੇਸੀ ਨੀ।
ਅਸੀਂ ਏ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਵਾਂਗ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੀ।
ਭਾਂਵੇ ਵੇਖ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਤ ਨਾਂ ਕੁੜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾਂ ਬੜਾ ਜੱਚਦਾ ਪਾਉ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਏ।
ਸਾਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾਂ ਬੜਾ ਜੱਚਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਏ।
ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੇਲ ਨੀ।
ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੈੰਕੀ ਕਰਤੇ ਅਸਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਨੀ।
ਝਿਰਮਲ ਨੇ ਪਲਾਂ ਚ ਥੱਲੇ ਲਾਹਤੇ ਜੋ ਉੱਡਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਕੁੜੀਏ।
ਸਾਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾਂ ਬੜਾ ਜੱਚਦਾ ਪਾਉ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਏ।
ਸਾਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾਂ ਬੜਾ ਜੱਚਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਏ।
ਗੀਤਕਾਰ ਝਿਰਮਲ ਗਿੱਲ ਜ਼ੀਰਾ 
ਸ਼ਹਿਰ ਡਾਕਘਰ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ(14 20 47) 
ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੰਜਾਬ 
ਵੈੱਟਸਅੱਪ ਨੰਬਰ 
7814185420 
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *