ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ

ss1

ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ

ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ,
ਸਿਆਣਪ ਝਲਕੀ,
ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ,
ਪਿੱਛੋ ਝਲਕੀ,
ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ,
ਹੰਕਾਰ ਝਲਕਦਾ,
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ,
ਉਮਰ ਝਲਕਦਾ,
ਚੰਗਾਂ ਹੋਇਆ,
ਚੌਣ ਸੀ ਚੰਗੀ,
ਅੰਤਰ ਆਤਮ,
ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਮੰਦੀ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ”ਮਾਣੂੰਕੇ ਗਿੱਲ”
8872321000

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *